About the series

Kasabay ng lockdown ang malaking pagbabago sa ating buhay. Paano nabago ang Sabado mo? Halina’t dumalo sa Saturday Life Talks kung saan sasamahan tayo ni Ptr. Bong Saquing na tuklasin ang mga bagay tungkol sa buhay at pananampalataya.

Session 1: God's Way to Heaven

Sa simula ng isang paglalakbay, ang paraan ng pagpunta sa patutunguhan ay kasing importante ng mismong destinasyon. Iba’t iba ang kaisipan ng mga tao kung paano pumunta sa langit; hindi nga lang ba iisa ang daan patungong langit?

Next Sessions

Session 2: Saan ka Patungo: Heaven or Hell?
Mahaba man at paikot-ikot ang mga daan, lahat tayo ay mayroong paroroonan. Pero tama nga ba ang ating patutunguhan?
Session 3: Paano ba Maipanganak Muli?
Kailangan ba talaga maging “born again”?
Session 4: Makipot o Maluwag na Daan
Anong daan ang pipiliin mo? Samahan si Ptr. Bong sa talakayang tungkol sa pagpili ng tamang daan.

other series in Biblical Foundations

Biblical Foundations

Biblical Foundation 1 (English)

This pandemic causes us to ask some of the most important questions about life and the afterlife; about faith in God, etc.

featured series

Evangelism

Dare to Share

In Dare to Share, we will learn how to invest in eternity by praying, caring and sharing the love of Christ.

Apologetics

Introduction to Apologetics

Learn the basics of how to defend the faith and go through a worldviews overview in this 2-part Apologetics module series.

Start your
discipleship journey

small group

Take GLC 1

Get to know Jesus, basic spiritual disciplines, and foundations of the Christian faith.


Take GLC 2

Discover the heart of discipleship, God’s awesome plan for families and Christianity’s basic doctrines.


Take GLC 3 LEAD

Especially for Dgroup Leaders as you mentor, coach and counsel others to mature in the faith.