About the series

Pag-aralan ng mas mabuti ang inyong mga pinapaniwalaan tungkol sa tunay na anyo ng kasalanan at ang epekto nito sa atin; at ano nga ba ang maituturing tunay na pananampalataya kay Kristo? Bakit natatanggap natin ng libre ang kaligtasan mula sa Diyos kahit na ang halaga nito ay di natin kayang bayaran kailanman?

Session 1: Kasiguraduhan sa Kaligtasan

Next Sessions

Session 2: Saan ka Patungo: Heaven or Hell?
Tiyak ka bang ligtas ka? Samahan si Ptr Bong sa talakayan tungkol sa kasiguraduhan ng kaligtasan.
Session 3: Ang Paghimay Sa Kasalanan
Konting udyok, pag-akit – bakit nga ba madali piliin ang bawal?
Session 4: Ang Puspos na Pananampalataya
May shortcut ba para maging mananampalataya ng Diyos? Samahan si Ptr. Bong para sa talakayan ukol sa saving faith

featured series

Introduction to Apologetics

Learn the basics of how to defend the faith and go through a worldviews overview in this 2-part Apologetics module series.

Book of 1 Peter

In the midst of trials and sufferings, how can we endure victoriously in the faith?

Stones and Scriptures

“Stones and Scriptures” will explore how Biblical manuscripts were written, copied and preserved.

Love Move Meant

This 4-part module will help you discover what true love’s characteristics are.

Start your
discipleship journey

small group

Take GLC 1

Get to know Jesus, basic spiritual disciplines, and foundations of the Christian faith.


Take GLC 2

Discover the heart of discipleship, God’s awesome plan for families and Christianity’s basic doctrines.


Take GLC 3 LEAD

Especially for Dgroup Leaders as you mentor, coach and counsel others to mature in the faith.